Comunicat d’autodissolució del Grup Anarquista Seny i Ràbia

Amb el present comunicat el Grup Anarquista Seny i Ràbia de Badalona volem
expressar el final de la nostra activitat com a grup.

Tenim clar que tot projecte té un pincipi i un final i que l'esforç i
l'energia que hem dedicat aquesta lluita no desapareix amb l'extinció del
grup,ans tot el contrari.

Ens veiem als carrers, solidaritat amb totxs lxs encausades!

MORT A L'ESTAT I VICSA L'ANARQUIA!

Grup Anarquista Seny i Ràbia